دونالد ترمپ: امکان برگزاری جلسه با رهبر کوریای شمالی وجود دارد

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که باوجود رد قبلی جلسه سران،جلسه اش با رهبر کوریای شمای هنوز می تواند بتاریخ ۱۲ جون صورت گیرد.رئیس جمهور ایالات متحده ضمن گفتگو با گزارشگران بیرون کاخ سفید گفت که ما خواهیم دید که چه می شود.این می تواند روز ۱۲ رخ گیرد.آنها بسیار آرزومند استند که جلسه برگزار شود و ما می خواهیم این بوجود آید.