دونالد ترمپ اورشلیم را منحیث پایتخت اسرائیل برسمیت شناخت

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده اورشلیم را منحیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. وی برای شروع کردن روند حرکت سفارت خانه ایالات متحده از تل آویو، بسوی آن شهر مقدس نیز دستور داده است.اقدام مذکور پالیسی ایالات متحده و بین المللی دهه ها قدیم در زمنیه این شهر مقدس  را برگردانده است . بسیاری از رهبران عرب هشدار دادند که امکان است که این امر به یک انقلاب در خاور میانه منتج گردد. ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در خطاب زنده تلویزیونی از کاخ سفید گفت که این یک اقدام دیرباز است. موصوف به وزارت امور خارجه برای شروع کردن کار ساخت و ساز سفارت خانه در اورشلیم براساس فوری هدایت داد. همزمان ترمپ تعهده خود برای حل دو کشوری بخاطر مناقشه فلسطین و اسرائیل را تکرار نمود.

رهبران جهانی از تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای به رسمیت شناختن اورشلیم منحیث پای تخت اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند. آنها هشدار داد که اقدام مذکور می تواند خشونت تازه را روشن کند و امید برای حل و فصل اختلاف فلسطین و اسرائیل را بخاک سپارد.