دونالد ترمپ روی خود داری از احیای تحریم ها علیه ایران موافقت کرده است

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روی خود داری از احیای تحریم ها علیه ایران موافقت کرده است. این موافقت ایالات متحده توافق نامه هسته ای ۲۰۱۵ را نگهداری می کند با این حال که ایالات متحده علیه ۱۴ فرد و نهاد های ایرانی تحریمات سخت اعلام می کند. یک مامور عالی قصر سفید این تصمیم را یک چشم پوشی دونالد ترمپ در مورد ایران خواند . در معرفی ۱۴ فرد و نهاد های ایرانی اینو میونچن ، سکرتری خزانه گفت که ایالات متحده در این حال که رژیم ایرانی بی عدالتی و تخطی حقوق بشر را ادامه می دهد ، بطرف یک کناره ساکت نخواهد ماند. توافق نامه هسته ای میان ایران و ایالات متحده ، انگلیستان ، روسیه ، فرانسه ، چین و آلمان در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود که تحت آن تحریمات علیه ایران لغو شده بود. و ایران در عوض آن از تمامی فعالیت ها راجع به موشک های بالستیکی دست کشید.