دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در روسیه آتش گرفتند و حداقل ۱۴ ملوان را کشته به  جا گذاشت

دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در ناحیه دره کرچ واقع در روسیه آتش گرفتند و حداقل ۱۴ ملوان را کشته به  جا گذاشت. حریق مذکور روز جمعه فراتر از قلمروهای آبی روسیه اتفاق افتاد . این دو قایق دارای پرچم کشور تنزانیا بودند. یکی از آنها کاریر گاز طبی مایع و دیگر یک تانکر بود. آتش صورت گرفت وقتیکه این دو کشتی ها نفت به یکدیگر را انتقال می دادند. براساس آژانس خبررسانی رسمی تاس، یکی از کشتی ها بنام کاندی ۱۷ عضو خدمه بشمول ۹ شهروند ترکی و ۸ تن هندی داشت. دیگر بنام مایسترو ۱۵ عضو خدمه از جمله ۷ تبع ترکی و ۷ هندی و یک کار آموز لیبی همراه خود داشت.