دیروز در یک انفجار در یک بازار تلفن های همراه در افغانستان جنوب شرقی ، چهار نفر کشته و چهار ده تن دیگر مجروح شدند

دیروز در یک انفجار در یک بازار تلفن های همراه در افغانستان جنوب شرقی ، چهار نفر کشته و چهار ده تن دیگر مجروح شدند. انفجار حوالی ظهر در بازاری صورت گرفت که مردم می روند تا موزیک و ویدیو ها را در تلفن های همراه  شان داؤن لود کنند. هیچ ادعای فوری برای حمله وجود ندارد اما گروه طالبان در ولایت بی ثبات هم مرز با پاکستان ستیزه می کند. پلیس گفتند که سبب انفجار یک بمب از دور کنترول شده بود.