دیویانش سنگ پنوار برنده یک مدال نقره  در مسابقه ده متری تفنگ هوایی یازدهمین قهرمانی آسیایی تیراندازی در شهر کویت شد

 تیرانداز تازه تر هند دیویانش سنگ پنوار دیروز برنده یک مدال نقره در مسابقه ده متری تفنگ هوایی یازدهمین قهرمانی آسیایی تیراندازی در شهر کویت شد. مدال طلا نصیب یویی فنگ از چین شد. الاونیل ولا ریوان یک مدال برنز را در مسابقه ده متری تفنگ هوایی زنان تازه تر حاصل کرد.