رئیس جمهور ترکیه: ایالات متحده امریکا و کشورهای های دیگر علیه ترکیه جنگ اقتصادی به راه انداخته اند

رجب طیب اردگان، رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده امریکا و کشورهای های دیگر که به گفتۀ موصوف علیه ترکیه جنگ به راه می اندازند، متهم متزلزل شدن اقتصاد ترکیه کرد. در ضمن سخنرانی در ولایت شمال شرقی رزی رئیس جمهور اردگان گفت که دلارها، یوروها و زو به خاطر راه اندزی جنگ اقتصاد علیه ترکیه به جای گلوله ها، توپ ها و موشک ها استفاده می شوند. آقای اردگاه از هوادارانش وعده سپرد که ترکیه تمامی از اقدامات لازمی را بدست می گیرد ولی ضرورب این است که دست های شان که این تسلیحات را فایر می کنند باید شکسته شوند.