رئیس جمهور یک پذیرایی و مهمانی به افتخار مبارزین آزادی برگزار نمود

آقای رام نات کووند رئیس جمهور در شام دیروزه به محل قصر رئیس جمهور یک پذیرایی و مهمانی به افتخار مبارزین آزادی برگزار نمود.این برنامه بمناسبت هفتاد و ششمین مین سالگرد نهضت ترک هندوستان منعقد گردید.رئیس جمهور به محل قصر رئیس جمهور موسوم به راشتپتی باون از ۸۹ مبارز آزادی از سرتاسر کشور پذیرایی نمود.نریندر مودی صدراعظم در این رویداد نیز حضور داشت و با مبارزین آزادی ملاقات و صحبت نمود.آقای مودی در یک تویت اظهار داشت که همه “ما نقش گرانقدر این مبارزین آزادی نسبت به ملت گرامی داریم.” در این برنامه آقای من موهن سینگ صدراعظم اسبق، آقای راجنات سینگ وزیر داخله و اشخاص برجسته دیگر نیز اشتراک ورزیدند.