راجر فدرر هشتمین مدال  ویمبلددن را برده

راجر فدرر ستاره بازی تینس سوئیس هشتمین مدال ویمبلددن را برده که  یک ریکارد می باشد. وی با این پیروزی بمقابل مارین کلیک  دیروز سالخورده ترین قهرمان این تورنامنت گردید. فیدرر ۳۶ ساله با این پیروزی  ۳-۶ ، ۱-۶، ۴-۶ بمقابل کلیک ۱۹ مین مدال گریند سلیم را از آن خود کرد