رهایی ۲۳۵ تن گروگان ها بوسیله طالبان

 در افغانستان طالبان ۲۳۵ تن گروگان ها را از قریه ای در ناحیه دور افتاده قسمت شمالی کشور جائیکه آنها همراه با تیروریستیان داعش بنا به اتهام ۵۰ تن غیر نظامی را  به قتل رساند ، رها کرده اند . ذبیح الله امانی یک سخنگوی والی ولایت گفت که در نتیجه میانجیگری سرداران محلی و مقامات ولایتی ۲۳۵ نفر از جمله زنان و کودکان از مرزا والانگ عصر گذشته رها شدند.سخنگوی مذکور گفت که گروگانهای رها شده بسلامت به شهر سرپل تخلیه شد ه اند، ولی تاکنون تعداد نامعلوم مردم در آنجا بعنوان گروگانها نگهداشته می شوند