رهبران جهان برای اشتراک در مراسم  تدفین رئیس جمهور اسبق فقید جورچ  اِچ دبلیو  بوش وارد امریکا می شوند

رهبران جهان برای اشتراک در مراسم  تدفین رئیس جمهور اسبق فقید جورچ  اِچ دبلیو  بوش وارد امریکا می شوند. او در سن ۹۴ سالگی در خانه اش در هوستن در گذشت چورچ بوش فقط سه میل دور از کاخ سفید در کلیسا ملی واشنگتن با احترام ملی به خاک سپرده خواهد شد. شاهزاده بریتانیا چالسی ، شانسلر آلمان انجیلا مرکل ، شاه عبدالله دوم و ملکه اش رانیا از اردون و رئیس جمهور اسبق پالیش در مراسم جنازه رئیس جمهور فقید اشتراک خواهند نمود. رئیس جمهور دونالد ترمپ امروز روز ملی سوگواری در احترام چهل ویکمین رئیس جمهور اعلام کرده است.