روابط بین هند و جامائیکا : یک پدیده جدید

    نویسنده: وینیت واهی

  مترجم: محمد آصف جاه

بازدید خانم کامینه جانسن اسمیت وزیر امور خارجه و تجارت خارجه کشور جزیره جامائیکا واقع در دریای کارائیب قرار است به روابط متقابله بین دو کشور تقویه اضافی فراهم کند. این بعلاوه به تسریع دادن حجم روابط متقابله تجارتی هم کمک خواهد کرد. این اولین بازدید وزیر امور خارجه جامائیکا از هند بود و این بموقعه شور و مشورت دفتر خارجه بین دهلی جدید و کینگستون صورت میگیرد. هند به روابط نزدیکتر با جامائیکا اهمیت زیاد میدهد و این از این حقیقت اندازه گیری شده می تواند که وزیر دولت برای امورخارجه ژنرال دکتر وی کِ سنگ ( متقاعد ) در دو سال گذشته دو مرتبه از کینگستون دیدار کرده است. خانم اسمیت با وزیر امور خارجه هند خانم سشما سوراج جلسه کرد. دو رهبر در مورد جنبه های مختلف روابط متقابله و همزمان درباره مسایل کثیر الجانبه منطقوی در ساحات تجارت و سرمایه گذاری ، صحت و سیاحت صحت، صلاحیت ظرفیت، زراعت و کلتور میان دیگر بحث و مباحثه کرده اند. وزیر جامائیکا برای بخشس دارو های ارزش یک لک پنجاه هزار دالر آمریکی به کشورش و همزمان سهم هندی ۲ لک دالر آمریکای برای کشورهای متاثره طوفان های شدید با دوباران اخیر اظهار تشکر نمود.

وزیر جامائیکا با وزیر دولت برای امور سیاحت آقای کِ ج الفونس و نیز با  وزیر خوش بختی فامیل آقای ج پی ندّا جلسات کرد و درباره همکاری در ساحات سیاحت و بهداشت هم بحث و مباحثه کرد.تعامل با فیدراسیون اتاق هندی تجارت و صنعت (اِف آی ای سی آی )هم صورت گرفت. او با شرکت های برجسته آی تی و جامعه تجارتی در ممبئ ملاقات کرد.

عملیات متقابله اقتصادی و تجارتی بین هند و جامائیکا بنا بر سایز کوچک اقتصاد و فاصله از هند محدود اند. معهذا یک ترتیب تجارت مطلوبه با کارائیبا افزایش میکند. خط  وام بارزش ۷.۵ ملیون دالر آمریکای برای واردات پمپ های آب در سال ۲۰۰۱ از جانب هند اعطا شده در حالیکه دهلی جدید یک مرکز آی تی تحت پروژه ظرفیت انکشاف در جامائیکا در سال ۲۰۰۹ در آنجا تاسیس کرد. معاونت ۲ لک دالر آمریکای در شکل دارو ها و تسهیلات طی برای ستمدیگان طوفان باد و باران که در سال ۲۰۰۴ جزیره را متاثر کرد از جانب هند بر اساس بشری داده شد. یک یاد داشت حسن تفاهم ( اِم اُ یو ) در مارچ ۲۰۱۴ بین دولت هند و حکومت جامائیکا برای فراهمی معاونت اعانه هندی ۲.۱بلیون دالر آمریکای برای نصب کردن چراغهای سیل در سابینا پارک امضا شده بود.

درحالیکه تجارت در سال های اخیر معتبر بود،  و طوریکه آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۶تا ۲۰۱۷صادرات به جامایئکا بارزش ۴۳.۴۴ ملیون دالر آمریکای بودند گرچه توریدات از آنکشور بارزش ۱.۱۷ بلیون دالر آمریکای بود. تجارت مجموعی بارزش ۴۴.۶۱ بلیون دالر آمریکای و تجارت بارزش ۴۲.۲۷ بلیون دالر آمریکای بود. معهذا در سال موجوده از اپریل تا جون، صادرات هند بارزش ۱۱.۲۷ بلیون دالری بود. وقتیکه اقلام بزرگ صادرات هند به جامیئکا تولیدات فارما،  آلات موتری ، سوخت های معدنی روغن های معدنی، پارچه جات، پنبه ماشین آلات صنعتی تولیدات پلاستیک و زیور آلات میباشد، هند از  آن کشور نوشیدنی ها ، شیمیهای ارگانیک، اسکراب فولاد و دیگر تورید میکند.

هند با کشور های جزیره کارائیب از زمان قدیم روابط خیلی صمیمانه دارد. در جامایئکا ، ترینیداد، توباگو ، گویانا ، سورینام وغیره هندیان زندگی می کنند. آنها تقریباً سه فیصد جمعیت جامایئکا میباشند. در حقیقت دهم ماه مئ میلادی رسماً بطور روز ارث  هندی برگزا ریعنی می شود