روبر پورتمن : تجارت آمریکا با هند دو برابر سریعتر از چین رشد می کند

روبر پورتمن، سناتور ایالات متحده، گفت که تجارت ایالات متحده با هند دو برابر سریعتر از چین رشد می کند. این امر یک پیام قدرتمند در سراسر جهان می رساند که این روابط دوجانبه عمیق تر می شوند. راب پورتمن خواستار رفع موانع تجارتی و غیر تعرفه شد. که او احساس می کرد یک مانع رشد تجارت دو جانبه می باشد. این سناتور در افتتاح اجلاس سران سالانه رهبری فورم استراتیژیک و همکاری هند سخنرانی می کرد. پورتمن تاکید ورزید که فرصت رشد این روابط بسیار زیاد است، چون هند ششمین بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. سناتور مذکور اظهار داشت که علاقه و اشتیاق فراوان در عمیق سازی روابط مابین دو کشور وجود دارد.