روی دریای هند: همیشه آماده کمک هند و دوستانش نویسنده: سومت کمار سینگ

مترجم: هما ددوال 

پایان سال ۲۰۰۴ و آغاز سال ۲۰۰۵ همیشه به یاد بسیاری از ملل جهان، بالخصوص برای  آسیا خواهند ماند. روزی بعد از عید مسیح، در سال ۲۰۰۴، یک زلزله محکم ۹.۱ بر پیمانه ریکتر، ساحل اندونزی نزدیک به بندا آسیه را، در ساعت ۷ و ۵۹ دقیقه اهدافی نمود. در کمتر از ۲۰ دقیقه، بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نفر در اندونزی هلاک شدند. ساعت و نیم بعد قسمت های مختلف تائلاند در تلفات زیاد جانی و مالی غرق شد. امواج دیوانه ای سواحل اندامان و نیکوکار و شبه جزیره هندی ، نواحی دور از ساحل آندرا پردیش و تامل نادو را هم مورد خشم و ستم شان قرار گرفتند. قسمت های سریلانکا کاملاً غرق آب شدند. در سونامی مذکور بیش از ۲۳۰،۰۰۰ نفر کشته شدند و آن ویرانی دامنه دار غیر قابل تصور را در آسیای جنوب شرقی و جنوبی، بشمول هند و نواحی اقیانوس هندی جنوبی و آفریقا جنوبی عقب گزاشت. 

نیروهای مسلح هند فورا حرکت داده شدند. نیروی دریای یکی از بزرگترین عملیات راحت و نجات فاجعه و کمک بشری را در تاریخچه اش براه انداخت. عملیات “مدد” یعنی کمک، در خاک عمده، عملیات “امواج دریا” در اندامان و نکوبار، عملیات ” کاستر” در مالدیو،  عملیات ” رین بو” یعنی قوس و قزح، در سریلانکا  و عملیات “گمبیر” بعنی شدت را در اندونزی براه انداخت. نیروی دریای ۱۹ کشتی و عده هلیکوپتر ها را رای عملیات راحت مستقر نمود. نیروی دریای در عملیات راحتی ما بعد سونامی هم باربری سنگین را انجام داد.

لازم است که فهمیده شود که تحت حلقه عملیات راحت فاجعه و کمک بشری چه چیزها فرا گرفته می شوند. سازمان ملل متحد عملیات راحتی بشری را منحیث عملیات بعلت فاجعه های طبیعی و ساخت بشری در نواحی دور از صلاحیت راحتی مقامات ملی آن ناحیه نمایان می کند.

در این پرتو، کمک بشری و عملیات راحتی و نیروی دریای هندی از یک دیگر نا آشنا نیستند. معهذا کمک دریای ما بعد سونامی در ۲۰۰۴ ادراک جهانی بریا صلاحیت های یگانه راحتی فاجعه و کمک بشری نیروی دریای هندی را ایجاد کرد.

نیروی دریای هند ، در داخل هند، در سال های گذشته یکی از بزرگترین تسهیم کنندگان برای راحت و نجات، بالخصوص دوران اوقات سیل ها و تحولات و حادثات مربوطه آب، گردیده است. از عملیات راحتی دوران حادثه تباه کن نفت او آن جی سی در ماه جولای سال ۲۰۰۵ به آمادگی ها اخیر بریا مقابله با اوضاع ایجاد شده طوفان بارانی ماها در ساحل غربی هند، نیروی دریای هندی برای کشور و مردمش همیشه آماده کمک و یاری می باشد.

نیروی دریای هند همیشه برای عکس العمل به نیاز هردوی اتباع هند و اتباع دوستان هنداز ناحیه اقیانوس هندی و دیگران فعال بوده است. سال ۲۰۰۶ از عملیات نیروی دریای هندی برای اخراج هندیان مسدود، اتباع سریلانکا،  نیپالی و چند نفر تبع لبنانی از بیروت بعد از مناقشه تشددی بین اسرائیل و حزب الله در لبنان مشاهده نمود. در عملیات ” سکون” ، نیروی دریای هندی ۲۲۸۰ نفر را از منطقه جنگی اخراج داد.

نیروی دریای در سریلانکا،  بنگلادش،  میانمار و موزامبیک عملیات راحتی سیلاب را انجام داد و به همسایگان فوری هند در عملیات ” راحت” در سال ۲۰۱۵ اقلام راحتی برد.

این بزرگترین عملیات راحت اخراج غیر جنگی در منطقه آسیب دیده جنگ بود که در آن ۳۰۷۴ نفر بشمول ۱۲۹۱ نفر اتباع خارجی از منطقه ستمدیده جنگ یمن اخراج داده شدند.

وبای همه گیر کوود هم از عملیات نیروی دریای هند بنام ” سمندر سیتو” یعنی پل دریای مشاهده نمود که در آن اتباع هندیان مسدود در کشور های خارجی به وسیله راه دریای اخراج داده شدند و اقلام راحتی به آن کشورها فراهم کرده شد