زلزله به شدت ۷.۱ رشته پایتخت مکزیک مرکزی را تکان داد

یک زلزله شدید مکزیک مرکزی را به تکان آورده موجب کشتار دست کم ۱۱۹ نفر و انهدام چندین ساختمان در آن شهر پایتخت شده است. مقامات گفته اند که میدان هوایی پایتخت پس از زلزله با شدت ۷.۱ رشته عملیات را بتعویق انداخت و ساختمان ها در سراسر شهر خالی شدند. بیم میرود که مردم زیر آوار ساختمان های منهدم شده گیرمانده اند و تیم های نجات به نواحی متأثره شدید شتافته اند. دیپارتمنت بررسی زمین شناسی امریکایی حاکیست که مرکز این زلزله جلوی آنتن سنگو در ولایت پویبلا تقریبا ۱۲۰کیلومتر دور از شهر مکزیک به تعمق ۵۱ کیلومتر واقع بود. آن شهر مسکن ۲۰ میلیون نفر می باشد