زلمی خلیلزاد به منظور دیدار با اشرف غنی و دیگر رهبران وارد کابل گردید

آقای زلمی خلیلزاد سفیر مخصوص ایالات متحده آمریکا پیرو سفر های به هند، امارات متحده عرب و چین وارد کابل گردید.در یک بیانیه منتشر شده توسط سفارت آمریکا در کابل دیروز آورده است که خلیلزاد به خاطر دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، آقای عبد الله عبد الله رئیس اجرایی و سایر رهبران سیاسی برای اقدامات آینده در مورد مساعی آمریکا جهت تسهیل یک پروسه به مالکیت و رهبری افغان ها رسیده است.خلیلزاد طی یک مسافرت گفت که فقط حل مناقشه برای همه احزاب این است که آننها باهم به نشینند و به توافق روی بخت سیاسی افغانستان با رضایت مشترک رسند.