سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد سیکیم را برای تبدیل شدن به نخستین ایالت کشاورزی ارگانیک جهان، جایزه داده است

سیکیم در سال جاری موفق به دریافت جایزه طلای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای دستیابی به موفقیت در تبدیل شدن به اولین ایالت کشاورزی ارگانیک در جهان شده است. فائو گفت که سیکیم برای جایزه بخاطر سیاست های آن در زمینه کشاورزی و سیستم های غذایی پایدار در نظر گرفته شده است. این طلا را با شکست ۵۱ سند نامزد شده از ۲۵ کشور به دست آورد. برزیل، دانمارک و اکوادور برای سیاست هایشان جایزه نقره ای را به دست آوردند. سازمان ملل متحد گفت که سیاست های سیکیم به بیش از ۶۶۰۰۰ کشاورز کمک کرده است، گردشگری را افزایش داده و نمونه ای را برای کشورها دیگر ارائه می دهد. پس از حذف کالاهای شیمیایی و آفت کش ها و ایجاد جایگزین های پایدار، ایالت کوچک سیکیم در سال ۲۰۱۶ به طور کامل به عنوان ایالت ارگانیک اعلام شد. سر وزیر ایالت سیکیم پنوان چاملینگ فردا در رم جایزه را دریافت خواهد کرد.