سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت اسرائیل را برای مرگ فلسطینی ها در غزه به تصویب رساند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از یک قطعنامه ای با حمایت عربستان سعودی را تصویب کرده است که اسرائیل را به قتل فلسطینی ها در غزه محکوم می کند. این قطعنامه از اسرائیل برای استفاده بیش از حد زور اعتراض کرده و توصیه هایی برای محافظت از فلسطینی ها را درخواست نموده است. قطعنامه ای که الجزایر و ترکیه از طرف کشورهای عربی و مسلمان ارائه دادند. در مجمع ۱۹۳کشور که شب گذشته ملاقات کرد، ۱۲۰ کشور به نفع این قطعنامه رای دادند، در حالی که ۸ رای مخالف  در برابر آن رای دادند. ۴۵ کشور بی طرف قرار گرفتند.  پیشنهاد ایالات متحده برای ارائه یک اصلاحیه، محکوم کردن حماس، موفق به کسب اکثریت دو سوم نهایی برای تصویب نشد. اسرائیلی ها  ۱۲۰ فلسطینی را کشته و صد ها تن دیگر را زخمی ساخته است از آنجا که تظاهرات هفتگی در ۳۰ مارچ در نزدیکی مرز غزه شروع شد