سخنرانی روز آزادی صدر اعظم هند

صدر اعظم هند آقای ناریندرا مودی بمناسبت هفتادمین روز آزادی هند از قلعه سرخ، دهلی جدید، به ملت هند خطاب نمود.

modi