سرحدات نیپال در دوران انتخابات نیپال بسته می ماند

نیپال نکات عبوری سرحدی با هند را از روز جمعه برای ۷۲ ساعت به دلیل امنیت دوران اجرای انتخابات اسامبله ولایتی و پارلمانی در بیست و ششم ماه جاری بسته می کند. نیپال انتخابات ولایتی و پارلمانی را در دو مرحله در بیست و ششم نوامبر و هفتم دسامبر اجرا میکند. انتخابات مذکور منحیث اقدام نهایی در انتقال نیپال به دیموکراسی فدرالی بعداز جنگ داخلی دهه طولانی تا ۲۰۰۶ که در آن بیش از ۱۶۰۰۰ نفر جان به حق شدند دیده میشود. بقرار مقامات نقاط عبوری به هند از صبح روز جمهه تا عصر روز یکشنبه یعنی بیست و ششم نوامبر بسته خواهند بود