سشما سوراج:هند بار دیگر پاکستان واضح ساخت که تروریزم و مذاکرات نمی توانند با هم کنار بیایند

هند بار دیگر پاکستان واضح ساخت که تروریزم و مذاکرات نمی توانند با هم کنار بیایند.سشما سوراج وزیر امور خارجه گفت که دهلی جدید آماده است تا با اسلام آباد در فضای آزاد بدون ترور ارتباط برقرار کند.خانم سوراج طی یک سخنرانی در دهلی جدید گفت اسلام آباد باید اقدام جدی علیه تروریزم را انجام دهد و باید حمایت از آن را متوقف کند. گفته می شود که برخی از مردم معتقدند که عمران خان صدراعظم پاکستان یک سخاوتمند است، خانم سوراج گفت اگر او واقعا سخاوتمندانه است، آقای خان باید مسعود اظهر، رئیس جیش محمد را به هند تحویل دهد