سشما سوراج: هند روی بناء اساسی مستحکم در روابط تعاونی با بوتان متعهد است

سشما سوراج وزیر امور خارجه گفته است که هند روی بناء اساس مستحکم در روابط تعاونی با بوتان متعهد است. خانم سوراج که بهمراهی لائینو دمچو ، همتای بوتانی اش یک آرام ویژه، بمناسبت جشن سالگرد طلایی روابط دپلوماتیکی میان دو کشور، دیروز در دهلی جدید توسط ویدیو کنفرانس را پرده برداری می کند از همه سهم داران تقاضا کرد که پتانسیل کامل خود را برای سود متقابل بکار ببرند. وزیر موصوفه اظهار داشت که روابط دو جانبه میان هند و بوتان بر اقدار مشترک ، اوالیت ها ، اعتماد حد عالی، ادراک، احترام متقابل و بر حسساسیت روی منافع یک دیگر اساس دارند.