سومین باری تست کریکت امروز در رانچی بین هند و استرالیا بازی می شود

سومین باری تست کریکت امروز در رانچی بین هند و استرالیا بازی می شود. این مسابقه به ساعت ۳۰۹ دقیقه آغاز خواهد شد. این اولین مسابقه تست می باشد که توسط شهر مذکور برگزار می شود. طوری که سری چهار میچ برای مسابقه بودر گاواسکر ترافی به ۱مقابل۱ به پایان رسید. این مسابقه در شهر زادگاه کپیتان تیم هند ماهیندرا سینگ دھونی برای نتایجه سری مذکور قابل ملاحظه خواهد بود.