سومین مسابقه تیم زنان هندی هاکی علیه میزبانان مالیزیا در سری پنج مسابقه دو جانبه در کوالالمپور دیروز با چهار مقابل چهار گل مساوی شد

سومین مسابقه تیم زنان هندی هاکی علیه میزبانان مالیزیا در سری پنج مسابقه دو جانبه در کوالالمپور دیروز با چهار مقابل چهار گل مساوی شد. برای هند، نونیت کور دو گل زد در حالیکه  هر یک از نوجوت کور و لال ریم سیامی یک گل زد. تیم مهمان روز پنج شنبه یک آغاز خوب وقتی داشت که آنها میزبانان را با ۳ مقابل صفر گل شکست دادند و روز شنبه مالیزیا را با پنج مقابل صفر گل در دومین بازی مغلوب نمودند.