سکرتر جنرال سازمان ملل از میانمار تقاضا نمود تا کمپاین نظامی اش را علیه مسلمانان روهنانگیا متوقف کند

آقای انتونیو گوتریز سکرتر جنرال سازمان ملل از میانمار تقاضا نمود که کمپاین نظامی اش راعلیه مسلمانان روهانگیا متوقف کند. این تقاضا وقتی بعمل آمد که خانم آنگ سان سوچی برای رفع خشم و نگرانی بین المللی طی خطابه از دیر باز انتظار شده اش ناکام ماند. آقای گوتریز ضمن خطاب به جلسه گشایشی اسامبله عمومی سازمان ملل گفت که تعهد سوچی را برای ایفاء نمودن از توصیه های یک گزارش بوسیله کوفی انان رئیس اسبق سازمان ملل که برای تابعیت بخاطر روهانگیا ها وکالت کرده است ، ملاحظه نمود. گوتریز گفت که مامورین در میانمار باید عملیات نظامی را خاتمه بدهند و به تماس آزادنه اعانه بشری اجازه بدهد. بیش از ۴۲۰۰۰۰ روهانگیا بعلت تشدد در ولایت شمالی راخین در میانمار وادار به فرار شده اند