سیمونا هالیپ از رومانیه با برنده یو اِس اوپن سولانی ستیفنس فردا برای لقب سنگلز زنان فرنچ اوپن مقابله خواهد کرد

سیمونا هالیپ از رومانیه با برنده یو اِس اوپن سولانی ستیفنس فردا برای لقب سنگلز زنان فرنچ اوپن مقابله خواهد کرد. دیشب در مسابقه نیمه نهایی در پاریس ، بازیکن شماره یک جهان هالیپ قهرمان سال ۲۰۱۶ و بازیکن شماره سه در درجه بندی گاربئین مُوگُورُوضا از اسپانیا را با ۱-۶ و ۴-۶ شکست داد. در آخرین چهار مسابقه دیگر ، ستیفنس هم وطن امریکایی اش میدیسن کیز را با ۴-۶ و ۴-۶ مغلوب نمود