سی و هفتمین قسمت نمایش تجارتی بین المللی هند امروز بمحل پرگتی میدان شروع می شود

سی و هفتمین برنامه نمایش تجارتی بین المللی هند امروز بمحل پرگتی میدان شروع می شود. این رویداد سالانه ۱۴ روزه بوسیله سازمان ترویج تجارت هند یا اَی.تی.پی.او برگزار می شود و جناب رام نات کووند رئیس جمهور هند افتتاح نمایش مذکوررا انجام داد.موضوع امسال برای این نمایش “Startup India Standard India  می باشد. ویتنام کشور شریک درحالیکه قرقیزستان کشور تمرکز است. ایالت جارکند بعنوان ایالت شریک در نمایش مذکور اشتراک می ورزد.تقریباً ۷ هزار شركت كننده از ۲۲ کشور تولیدات شان گرفته از  کالا های الکترونیک تا منسوجات را به نمایش خواهند گذاشت