شمارش آرای انتخابات پارلمانی در افغانستان، در میان شمار حملات مرگبار و مشکلات فنی آغاز شده است

شمارش آرای انتخابات پارلمانی در افغانستان، در میان شمار حملات مرگبار و مشکلات فنی آغاز شده است. ارقام رسمی نشان دادند که نزدیک به ۱۷۰ نفر – غیرنظامیان و نیروهای امنیتی در خشونت های مرتبط با انتخابات کشته یا زخمی شدند. با توجه به ارقام اولیه ارائه شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات کشور، حدود سه میلیون رای دهندگان در ۴۵۰۰۰ مرکز رای گیری حضور داشتند. ساعت رای گیری امروز در ۴۰۱ مرکز رای گیری گسترش یافت. افغانها دیروز برای نظرسنجی بیش از ۲۵۰۰ نامزد رفتند، از جمله بسیاری از زنان، که برای ۲۵۰ کرسی مبارزه میکنند. تقریبا نه میلیون رای دهنده واجد شرایط حق استفاده از حق رای دادن هستند. دیروز  در کابل چندین انفجار وجود داشت. ساعتها قبل از انتخابات، یک بمب گذار انتحاری خود را درون یک مرکز رای گیری در کابل پایتخت افغانستان منفجر کرد، که پلیس گفته است که حداقل ۱۵ نفر کشته و ۲۰ زخمی داشته اند. هیچ ادعایی فوری درباره مسئولیت انفجار وجود ندارد.