شهادت یک جوان سی آر پی اِف در یک مبارزه تفنگی جاری با ترویست ها در سری نگر

یک جوان سی آر پی اِف دیروز در یک مبارزه تفنگی جاری با تروریست ها درناحیه کرن نگر شهر سری نگر شهید شد. بعلاوه ، یک جوان پلیس جمو و کشمیر زخم های شدید برداشت . جوان سی آر پی اِف بعلت زخمهای بر داشته شده طی برخورد جان باخت. دو تروریست که باور می شود اعضای لشکر طیبه اند دریک عمارت در نزدیک کمپ سی آر پی اِف مخفی می شوند که در آن تفنگداران دیروز صبح سعی کردند داخل شوند .مامورین امنیتی گفتند که سعی آشکار شان برای حمله کردن بر کمپ بعد از آنکه یک پاسدار هوشیار در دروازه کمپ در ساعات ابتدایی صبح تیر اندازی کرد دفع کرده شد. سخنگوی سی  آر پی  اِف به آل اندیا رادیو گفت که بعد از چندین ساعت عملیات بازرسی ، دو تروریست در یک ساختمان واقع در محیط کمپ سی آر پی اِف رد یابی شدند. وی گفت که یک تبادل آتش تفنگی میان طرفین شروع شد و عملیات در جریان می باشد