شهید شدن یک ارتش در جامو و کشمیر

در جاموو کشمیر، یک ارتش شهید شد و روز سه شنبه، سه جنگجوی لشکرطیبه غیر محلی در دو دیدار جداگانه در ناحیه کپوارا مرزی شمال کشمیر کشته شدند.منابع رسمی به آل اندیا رادیو گفتند که  گروه عملیات ویژه ارتش پلیس جامو و کشمیر و سی آر پی اف عملیات جستجوی مشترک در منطقه کهر محله مگام هندوارا را در ناحیه ای در روز دوشنبه صبح آغاز کرد. آنها گفتند که نیروها به نقطه مشکوک نزدیک شده و جنگجویان پنهانی آتش را پرتاب کرده اند که باعث می شود یک مبارزه مسلحانه انجام شود. در این حادثه سه جنگجوی کشته شدند. هیچ گزارشی از تلفات مرگبار و غیر مرگبار در نیروهای امنیتی در این عملیات وجود نداشت. با این حال در یک جنگ دیگر در ناحیه جنگل گوجارپتی زیرحاما منطقه کپوارا، دیروز منفجر شد، یک ارتش در حین مبارزه با جنگ، جان خود را از دست داد. منابع دفاعی گفتند که حداقل دو تن از پرسونل ارتش نیز زخمی شدند. هر دو برای درمان پیشرفته به شفاخانه منتقل شده اند. هیچ گزارشی از جنگجویان در عملیات زیرحاما که تا دیر ادامه داشت، گزارش نشد