صدراعظم امشب برای یک بازدید دو جانبه وشرکت نمودن در کنفرانس سران حکومت های کامن ویلت به بریتانیا خواهد رسید

صدراعظم امشب برای یک بازدید دو جانبه وشرکت نمودن در کنفرانس سران حکومت های کامن ویلت به بریتانیا خواهد رسید. سفیر کبیر در بریتانیا یو کِ سنها ضمن صحبت کردن با آل آندیا رادیو امید وار بود که این بازدید روابط دو جانبه با بریتانیا  را عمیق تر سازد . آقای مودی با صدراعظم بریتانیا ترزا می بین دیگران دیدار خواهد کرد. وی از موزه علوم برای یک نمایشگاه دیدن خواهد کرد که بمناسبت تکمیل ۵۰۰۰ سال علوم ونو آوری هندی برگزار می شود. صدراعظم با دانشمندان ، سائنسدانان و هنر مندان نیز ملاقات خواهد کرد. تاکید با تقویت نمودن ساحات تکنولوژی عصر نوین میان  دو کشور بر سکتور تکنولوژی در دوران بازدید صدراعظم خواهد بود. خبرنگارما که از بازدید صدراعظم گزارش می دهد خبرداده است که بریتانیا بزرگترین سرمایه گذار در هند بین کشورهای جی – بیست می باشد. بریتانیا سرمایه گذاری حدود ۲۵ بلیون دالر طی ۱۸ سال گذشته نموده است. آقای مودی با مدیران عامل هر دو کشور حین بازدیدش ملاقات خواهد کرد. توقع می رود که چندین تفاهمنامه درعرصه مراقبت های بهداشتی ، نوآوری و تکنولوژی بین دیگران امضا شوند. بعداً آقای مودی در کنفرانس سران حکومت های کامن ویلت در لندن شرکت خواهد کرد