صدراعظم نریندرامودی ترویج استفاده بیشتر انرژی شمسی در زندگی روزمره  را تاکید نموده است

صدراعظم نریندرامودی ترویج استفاده بیشتر انرژی شمسی در زندگی روزمره  را تاکید نموده است. وی دیروز یک گردهمایی عمومی را در محوطه دیزل لوکوموتو ورکس المخفف  دی اِل دبلیو در وارانسی در اترپردیش خطاب می کرد. آقای مودی گفت که استعمال بیشتر انرژی شمسی چگونگی زندگی زنان را بهتر کرده و محیط را نگهداری کرده می تواند. آقای مودی اظهار داشت که چندین پروژه برای نوسازی و توسعه دی اِل دبلیو بمنظور ایجاد کردن راه های استخدامی در وارانسی بررسی می شوند. صدراعظم ضمن سخنرانی کردن راجع به سکیم های متعدد رفاه عمومی براه اندخته شده توسط حکومت مرکزی گفت که سکیم آیوش مان بهارت برای رسیدگی کردن به مردم بینوا معرفی شده است. آقای مودی افتتاح نمود و بنیاد چندین سکیم معادل هشت صد کرور روپیه در ایالت نهاد. وی مدارک را به استفاده کنندگان از سکیم خانه سازی پردهان منتری ،ماموریت را شتریه اجیویکا و مدرا یوجنا نیز توزیع کرد. قبل از آن ، صدراعظم مودی ورئیس جمهور فرانسوی مهمان امانوئیل میکرون کار خانه نیروی شمسی ۱۰۱ میگاواتی را در ولسوالی میرزا پور ایالت افتتاح نمودند. ۱۵۷ میلیون واحد برق هر سال از پروژه مذکور در قریه دادر کلا تولید خواهد شد. احتمال می رود که نزدیک به یک لک خانه برق را از پروژه مذکور یابند. تولید تجارتی از ماه آینده شروع خواهد شد