صدراعظم نریندرا مودی  امروز  مذاکرات دو جانبه  را با هم رتبه سوئدی اش استیفان لوف وین در پایتخت ستاک هوم انجام خواهد داد

صدراعظم نریندرا مودی  امروز  مذاکرات دو جانبه  را با هم رتبه سوئدی اش استیفان لوف وین در پایتخت ستاک هوم انجام خواهد داد. صدراعظم نریندرا مودی در اولین مرحله سفر اروپایی دو ملتی اش دیروز  وارد پایتخت سوئدی ستاک هام شد.هند و سوئد یک پلان عمل مشترک را اعلان خواهند کرد و یک مشارکت نو آوری مشترک را در دوران بازدید امضا خواهند کرد.  صدراعظم در دوران بازدید دو روزه اش مذاکرات دو جانبه را با سران شماری کشورها وقتی آنجام خواهد داد که او در اولین کنفرانس سران هند – شمال اروپا اشتراک می کند. وی با مدیران عامل کشور گفتگو خواهد کرد و جماعت هندیان پراکنده را خطاب خواهد کرد