صدراعظم نریندرا مودی: مردم فقیر کشور مزایای برنامه آیوشمان  بهارت را خواهند داشت

صدراعظم نریندرا مودی گفته است که مردم فقیر کشور مزایای برنامه آیوشمان بهارت را خواهند داشت که از ۲۵ ماه جاری آغاز خواهد شد. بیش از ۱۰ کرور خانواده های ضعیف و آسیب پذیر از مستفید کننده گان تحت پرادان مانتری جان آرگیا یجانا تحت آیوشمان بهارت است. آقای مودی در خطاب به کارگران حزب پنج ناحیه لوک صباح – اروناچل غرب، غازیآباد، هزبیرگ، روستایی جیپور و نوادا از طریق نرم افزار نیمو، گفت که حملات جراحی توسط ارتش هند نماد شجاعت آن است وهر شهروند به ارتش هند افتخار می کند. وی گفت که هند به نیروهای مسلح خود افتخار می کند و جوانان ها کار فوق العاده ای انجام می دهند و برای محافظت از کشورشان در حال کار هستند. صدراعظم نریندرا مودی گفته است: سبکا سات سبکا ویکاس تنها شعار نیست، بلکه یک منترا الهام بخش برای توسعه هر هندی است. وی گفت که اقتصاد هند یکی از سریعترین اقتصادهای رو به رشد است. آقای مودی گفت که بزرگترین قدرت حزب بی. ج. پی کارگران آن است و کار سخت آنها موفقیت و پیشرفت تاریخی حزب در کوتاه مدت یعنی چهار سال را تضمین کرده است. آقای مودی گفت، باید تلاش کرد تا تعداد جوانان را در حزب افزایش دهیم و کارگران حزب باید با هم ارتباط داشته باشند و باید آنها را درباره طرح های مختلف حکومت اطلاع دهند. آقای مودی گفت، دولت اولویت بیشتری برای توسعه ایالت های شمال شرقی دارد. وی گفت که دهلی جدید در حال حاضر به شمال شرق متصل است و دولت مرکزی در ارتباط با مردم این ایالت ها است.