صدراعظم نریندر مودی امروز صبح، یادبود پلیس ملی کشور را در دهلی جدید به ملت اختصاص خواهد داد

در یک رویداد دیگر، صدراعظم نریندر مودی امروز صبح، یادبود پلیس ملی کشور را در دهلی جدید به ملت اختصاص خواهد داد. آن برای رسمیت شناختن از فداکاری های بالا ساخته شده توسط پرسنل پلیس از زمان استقلال ساخته شده است. مجسمه یادبود در ۶.۱۲ جریب زمین در شاناکیپوری، در انتهای شمالی مسیر شانتی پات، احداث شده است. مجسمه مرکزی یادبود پلیس ملی ۳۰ فوت است که از یک قطعه گرانیت ساخته شده است که ۲۳۸ تن وزن دارد. وزن و رنگ آن نماد گراتاها و قربانی های بلند است. یک رودخانه به طول ۶۰ فوت در پایه مجسمه، نشان دهنده ی خدمات دوامدار پلیس مرد و زن برای حفظ صلح و نظم عمومی است. دیوار غربت نام تمام ۳۴۸۴۴ پلیس شهید که بر روی گرانیت حک شده است، را دارد. یک موزیم پلیس نیز در این مراسم به ملت اختصاص خواهد یافت.