صدراعظم نریندر مودی پرچم ملی را برای جشن ۷۵ سالگی شکل گیری دولت آزادی هند در قله سرخ  دهلی امروز خواهد برافراشت

صدراعظم نریندر مودی پرچم ملی را برای جشن ۷۵ سالگی شکل گیری دولت آزادی هند در دهلی جدید در قله سرخ دهلی امروز خواهد برافراشت. یادبود این رویداد تاریخی قابل توجه نیز شاهد حضور خواهر زاده نیتا جی  سبهاش چندر بوس، چاندرا کمار بوس و وزیر فرهنگ، ماهش شرما، و دیگران خواهد بود. دولت هند آزاد که در ۲۱مین ماه اکتبر سال ۱۹۴۳ تاسیس شد، توسط سبهاش چندر بوس الهام گرفته شده بود، که رهبر حزب آزاد هند و همچنین رئیس دولت این اداره دولتی هند در تبعید بود. این بخشی از جنبش آزادی بود که در دهه ۱۹۴۰ در خارج از هند آغاز شد و هدف از همکاری با قدرت های محور برای آزاد کردن هند از حکومت بریتانیا بود.