صدراعظم نپال، کِ پی شرما اولی، از هفته آینده در یک دیدار رسمی شش روزه به چین سفر خواهد کرد

صدراعظم نپال، کِ پی شرما اولی، از هفته آینده در یک دیدار رسمی شش روزه به چین سفر خواهد کرد. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی که توسط وزارت امور خارجه نپال منتشر شده، آقای اولی از ۱۹ جون، با دعوت همتای لی کیینگ، فرد ارشد شورای دولتی جمهوری خلق چین، از همسایۀ شمالی بازدید خواهد کرد. در طی دیدار صدراعظم اولی مذاکرات به سطح مقامات بلند رتبه را با آقای لی کیینگ برگزار خواهد کرد. او همچنین با رهبران ارشد چینی دیدار خواهد کرد. آقای اولی انجمن تجارتی نپال و چین و تفکر را در پکن خطاب خواهد کرد. در طی بازدید، برخی از توافقنامه ها و یادداشت تفاهم نیز میان دو کشور امضا می شود