صدراعظم هند: با وجود تمام مخالفت ها، بی جی پی برای رفاه مردم تلاش خواهد کرد

صدراعظم نریندرا مودی گفت، با وجود تمام مخالفت ها، بی جی پی برای رفاه مردم تلاش خواهد کرد. آقای مودی گفت که تعامل با حزب کاریاکارتاس از آگره، دامو، کارایولی-دهلپور، میسور و رایپور لوک سبها از طریق برنامه نامو دیروز، گفت: دستور کار بی جی پی  است که برای رفاه مردم کار کند. صدراعظم گفت، چند نفر از بی جی پی  برای پیشبرد کار دولت های قبلی انتقاد می کنند، اما او می خواهد از آنها بپرسد، چرا این کارها را تکمیل نکردند. گفت: دولت فعلی پروژه های طولانی مدت را تکمیل می کند. آقای مودی خاطر نشان کرد که بی جی پی  یک حزب است و بازخورد کارگران مهم است. او گفت، این دلیل آن است که دولت ان دی اِی  در اجرای طرح های مقابله با فقرا، سوء استفاده شده و محروم از جامعه موفق بوده است