صدراعظم پاکستان: کشورش برای تاسیس گشتزنی های مشترک با افغانستان علاقمند است

شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان گفته است که کشورش برای تاسیس نمودند گشتزنی های مشترک با افغانستان برای مبارزه علیه جنگجویان در امتداد سرحد شان علاقمند می باشد. این بیانیه وی هفته ها بعداز تقاضای دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا از پاکستان که برای نابود سازی پناهگاه های جنکجویان اقدام بیشتر بگیرد ، بعمل آمد . مقامات امریکایی و تجزیه نگاران مستقل از دیر باز پاکستان را برای چشم پوشی کردن از جنگجویان بر سر پیکار علیه قوای امریکایی در افغانستان متهم می ساخته اند. پاکستان از آن اتهامات انکار ورزیده میگوید که جنگجویان از جانب افغانستان علیه وی حملات می نمایند