صدراعظم کشور امروز سیزدهمین کنفرانس بین المللی گاز و نفت بنام پتروتیک-۲۰۱۹ بطور رسمی گشایش می دهد

آقای نریندر مودی صدراعظم کشور امروز در ناحیه گیرتر نوییدا، سیزدهمین کنفرانس بین المللی گاز و نفت بنام پتروتیک-۲۰۱۹ بطور رسمی گشایش می دهد.این برنامه دوسالانه طولانی سه روز دیروز در همایش اندیا اکسپو مارت، شروع شد.بیش از ۹۵ وزیر انرژی از کشورهای شریک در این تجمع اشتراک می ورزد.برنامه مذکور تحولات اخیر دوستانه مارکت و سرماگذار را به معرض نمایش خواهد گذاشت که در سکتور گاز و نفت کشور صورت گرفته اند.انتظار می رود که بیش از ۸۶ سخنران برجسته و هفت هزار نماینده از هفتاد کشور بشمول تخنولوژی، سائنسدان، برنامه ریزان، پالیسی سازان- مارکت، کارشناسان مدیریت،کارآفرینان، خدمات فراهم کنندگان و فروشندگان در این رویداد شرکت خواهند نمود.