صدر اعظم سرمایه گذاری در مراکز شهری را مورد فشار قرار می دهد.

نویسنده : شنکر کمار

مترجم : دی دی سوامی

در جهان بعد از کووید 19 هند از میان چند کشور محدود خواهد بود که مثال درخشان رشد اقتصادی خواهد بود. برخی پروژه های خوش بینی مربوط به اقتصادی کشور در سال آینده طرح ریزی می شوند. 

فراخوانی صدر اعطم نریندر مودی به سرمایه گزاران در سومین محاذ جدید سالانه اقتصادی بلوم برگ، نیاز به آن دارد که در این چشم انداز نگریسته شود. واقعا با توفیق دمکراسی پر هیجان، یک محیط دوستدار تجارتی ، بازار بزرگ ،حکومت حامی تجارت ، هند حل تشنگی بازده خوب برای سرمای گزاران است.  

آیا موضوع حرکت باشد، شهر سازی یا بدعت گزاری باشد هند فرصت های هیجان آور به سرمای گزاران فراهم می نماید. صدر اعظم گفت که بیماری همه گیر در حال جریان به جهان نشان داده است که شهرها که انجن رشد هستند ، بسیار آسیب پذیر می باشند.

هرچند بدون مزید مبتلا شندن در منفیت کووید 19 او بیماری همه گیر را کنار به کنار فرصت گذاشته است. 

بدون شک بیماری همه گیر که از کووید 19 ریشه گرفت ، تجمع های جامه ای ورزشها فعالیت های تفریحی و تعلیمی را در سر تا سر جهان تباه و ویران نموده است. امروز آن فعالیت ها در وضیت فعالیت قبل از کووید 19 قرار ندارد. اما سوال این است که این همه فعالیت ها را چگونه دوباره شروع کنیم. عکس العمل صدر اعظم در این مورد، صریح بود. موصوف گفت که با دمیدن نفس تازه در مراکز شهری ، می توان فعالیت را دوباره شروع کرد. 

اما این ، تعیین مجدد ذهنیت را ایجاب می نماید. صدر اعظم مودی به طور راستی اظهار داشته که جهان بعد از کووید 19 آغار مجدد را نیاز خواهد داشت و این بدون تعیین مجدد پروسه و سرمشق ، امکان پذیر نیست. با اظهار این مطلب صدر اعظم در پی جلب توجه سرمای گزاران به فرصت های سرمای گزاری بود که در نواحی شهری هند، خاصتا در شهرهای هوشمند و مراکز شهری، به فراوانی وجود دارد. 

او همراه با این عقیده بود که کووید 19 به حکومت ها فرصت ها فراهم نموده که پروسه جای ماندنی ساختن شهرها برای مردم را تسریح نمایند. نیاز بناهای شهر پایدار، جایکه محیط صافتر یک معیار باشد نه که استثنا باشد. موصوف گفت او منتظر آتیه ای است جایکه آموزش ، مواظبت صیحی و خریداری از طریق آنلائن امکان پذیر باشد. اما در همان زمان او خواهان آن هند هم است جائیکه مراکز شهری ، سهولیت های شهری و روحیه روستایی داشته باشد. 

بدون شک، هدف عمده این چنین آرزو، حساس ساختن سرمای گزاران بالقوه راجع به فرصتها در نواحی شهری هند بود، جائیکه دور نمای توسعه وی، طی چند سال گذشته تغییر داده است. هند دیجیتال ، هند استارت اپ، خانجات قابل استطاعت ، قانون املاک و راه آهن میترو در 27 شهر ، کمک به تغییر دادن دور نمای شهری هند نموده است. اکنون هذف این است که تابه سال2022 ، سستم میترو به یک هزار کیلومتر گسترش داده شود. با گرفتن این چنین اقدام هند اهداف دوقلو دارد. یکی ایجاد فرصت های کار در نواحی شهری و دوم مدرن، پاک، مرتب و جالب ساختن شهرهای هند، است.

این چنین مقیاس در مورد 100 شهر هوشمند از طریق پروسه دو مرحله ای انتخاب شده، به کار برده شده است. رقابت سر تا سری کشور با نگه داری فلسفه همکاری و فدرالیزم رقابتی، شامل حال این بود. برای ابلاغ پیام به سرمایه گزاران که پروژه های شهر هوشمند، غیر موثر نیستند، بلکه فعال و خوب پیشرفت می نماید، صدر اعظم اظهار داشت که شهرهای هوشمند پروژه ها به ارزش 2 لک کرور روپیه معادل 30 بلیون دالر آمریکایی تهیه نموده اند. 

علاوه بر این پروژه ها به ارزش 1،40،000کرور روپیه یا 20 بلیون دالر آمریکایی ، به اکمال رسیده یا قریب به اکمال رسیده هستند. با ارایه نقشه مفصل کار نسبت به پروژه شهر هوشمند، صدر اعظم یک پیام قوی ابلاغ می نماید که حکومتش متعهد به پیش بردن هند به اوجهای جدید در ناحیه شهرسازی، است. 

هم اکنون برنامه ها مانند خانه سازی برای ناداران، توسعه زیر بنای بهبود یافته، فروغ به ترابری عامه و فراهم آوری آب صاف آشامیدنی در نواحی شهری، در حال جریان می باشد. بقرار وزارت خانه سازی و امور شهری برای کشور لازم است که تا به سال 2030 هر سال 800 میلون مربع متر زمین برای جا دادن به 40 فیصد نفوس که توقع می رود که در شهرهای هند زندگی می کند، توسعه نماید.