صدر اعظم قرار است به جلسه سران بین المللی استارت آپ هند خطاب کند

صدر اعظم نریندر مودی به جلسه سران پرارمب،  جلسه سران بین المللی هند استارت آپ عمل متقابل خواهد داشت. جلسه سران دو روزه مذکور توسط شعبه تشویق صنعت و تجارت داخلی، وزارت بازرگانی و صنایع ترتیب داده شد. 

جلسه سران مذکور ۵مین سالگرد اقدام استارت آپ هند ، که توسط صدر اعظم در ۱۶ جنوری ۲۰۱۶ براه انداخته شد ، را برگزار می کند. با اشتراک ۲۵ کشور و بیش از ۲۰۰ نطاق جهانی ، جلسه سران مذکور بزرگترین جلسه استارت آپ ترتیب داده شده دولت هند می باشد.