عربستان سعودی و امارت متحده عرب یک امداد پنج میلیون  دالر امریکایی به کشور جنگ زده یمن اعلام نمودند

 عربستان سعودی و امارت متحده عرب یک امداد پنج میلیون  دالر امریکایی به کشور جنگ زده یمن اعلام نمودند. عربستان سعودی و امارات متحده عرب که از یک ائتلاف نظامی علیه شورشیان هوسی در یمن رهبری میکنند، روز سه شنبه یک امداد ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی به این کشور قحطی زده اعلام کردند. عربستان سعودی و امارات متحده عرب هریک مبلغ ۲۵۰میلیون دالر امریکایی بدلیل بحران خوراک برای پشتبانی نمودن بیش از ده میلیون نفر خواهند داد. عبدالله ربی ناظر عمومی در مرکز راحت و امداد بشری شاه سلمان این مطلب را اظهار داشت. موصوف افزود که این کمک ها از طریق ملل متحده ، و دیگر گروه های ملی و محلی و بین المللی فرستاده خواهد شد