فعالیت های سیاسی در کرناتک شدت می یابند زیراکه هیچ حزب اکثریت در انتخابات اسامبله ای را حاصل نکرده است

فعالیت های سیاسی در کرناتک بعد از آنکه ایالت دیروز یک فرمان منکسر در انتخابات اسامبله ای داد شدت می یابند. هر دو حزب بی ج پی و حزب کانگرس امروز یک جلسه حزب مجلس مقننه ای را در بنگلورو برای انتخاب کردن رهبران نوین شان احضار کرده اند. وزیران حکومت مرکزی ج پی ندّا و دهرمیندرا پردهان در جلسه حزب مجلس مقننه ای بی ج پی بحیث ناظران مرکزی شرکت خواهند کرد. رهبران حزب کانگرس همچنان امروز با رئیس حزب ج دی اِس ، اِچ دی دیویگورا ملاقات می کنند تا ساختار حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. حزب بی ج پی بعنوان بزرگترین حزب واحد با ۱۰۴ از ۲۲۲ چوکی که  برایش روز شنبه انتخابات برگزار شدند پدید آمد اما در حاصل کردن شماره جادویی ۱۱۳ برای تشکیل دادن حکومت ناکام گردید. از طرف دیگر ، حزب کانگرس برنده ۷۸ چوکی شد و یک اتحاد مابعد رائگیری را با حزب ج دی اِس باضافه که ۳۸ چوکی را برد تشکیل داد. هردو حزب بی ج پی واتحاد حزب کانگرس – حزب ج دی اِس بعداز آنکه رهبران شان با والی وجوبهایی والا عصر گذشته ملاقات کردند مدعی تشکیل دادن حکومت شدند. حزب بی ج پی برهبری بی اِس یدی یورپاّ  و رهبر ارشد حزب اننت کمار خواهان ثابت کردن اکثریت در مجلس شد. آقای یدی یورپاّ به خبرنگاران گفت که از آنجائیکه بی ج پی بزرگترین حزب است آن باید فرصت برای ثابت کردن نمبرهایش داده شود. سروزیر سدّارمیا ، رهبر ارشد حزب کانگرس غلام نبی آزاد و اِچ دی کمارا سوامی از حزب ج دی اِس نیز با والی دیدار کردند. آقای سدارمیا اظهار داشت که آنها نمبرهای مورد نیاز برای تشکیل دادن حکومت دارند. والی از هر دو کمپ خواست که تا وقتیکه کمیسیون  انتخاباتی تمام نتایج را رسماً اعلان کند انتظار بکشند. صدراعظم نریندرا مودی پیروزی در کرناتک را فوق العاده عنوان کرده است. آقای مودی خطاب به کارکنان حزب عصر گذشته در دهلی جدید گفت که اپوزیسیون سعی کرد که مردم را با دروغ ها طی رائگیری ها فریب دهد اما مردم یک جواب مناسب به آنها داده اند