فیفا منع سه دهه خود روی میزبانی بین المللی فوتبال بر عراق را لغو کرده است

فیفا منع سه دهه خود روی میزبانی بین المللی فوتبال بر عراق را لغو کرده است. رئیس فیفا این را پس از جلسه شواری فیفا دیروز در بکوتا اعلام داشت. فیفا مسابقات بین المللی را اجازه داده است که می توانند در شهر های اربیل، بصره و کربلاه بازی شوند، سه شهر انتخاب شده از جمله مصون ترین شهر های عراق اند. عراق قطر و سوریه را برای یک تورنمنت دوستانه که بتاریخ ۲۱ ماه مارچ آعاز می شود، میزبانی خواهد کرد