قرار است صدراعظم نریندرا مودی در پرتوی اپیدمی کووید-19 امروز در ساعت 4 بعد از ظهر به‌ ملت خطاب کند

صدراعظم نرنیدرا مودی در ساعت 4 عصر امروز به ‌ملت خطاب خواهد کرد. دفتر صدراعظم بدنبال اعلان خطوط راهنمود برای عدم قرطینه دوم این مطلب را در یک تویت ابراز نمود. این ششمین خطابۀ صدراعظم به‌ ملت بعد از شیوع بیماری همه ‌گیر کووید-19 خواهد بود. در گذشته، آقای مودی در تاریخ 12 مئی به‌ ملت خطاب نموده بود هنگامیکه او یک بستۀ کمک مالی بارزش دو ملیون کرور روپیه‌ را برای تقویت دادن به‌اقتصاد این کشور اعلان نمود. صدراعظم مودی طی خطابه‌اش در برنامۀ ’من کی بات‘ در روز یکشنبه از مردم خواستار شده بود که آنها در این مرحله ازمیان بری مقررات قرنطینه بیشتر مواظب بمانند و اقدامات احتیاطی بیشتری را بعمل بیاورند.