قمر مصنوعی آی آر اِن اِس اِس ۱ آی موفقانه براه انداخته شد

نویسنده :کِ وی وینکتاسبرامییم

مترجم: هما ددوال

هند رویه دارا بودن سستم قمر مصنوعی جهت یابی ساخت محلی ، نیو آی سی ( یعنی جهت یابی با مجمعل الکواکب  هندی ) با پرتاپ موفقانه آی آر اِن اِس اِس ۱ آی ایفا نموده است . گردونه پرتاپی قمر مصنوعی پی اِس اِل وی سی ۴۱ با قمر مصنوعی جهت یابی از مرکز فضای ستیش دهون در سری هری کوتا در ایالت ساحلی جنوبی اندهرا پردیش پرتاپ یافت.

راکیت پی اِس اِل وی قمر مصنوعی را در مسیر مخصوص جیو سمکرونس – فقط ۱۹ دقیقه بعد از پرتاپ اش نسب نمود. قمر مصنوعی بخوبی کار می کرد.

رئیس اسرو کِ سیوان سائینس دانان و مهندسین شامل این مسیون را تبریکات اش تقدیم کرد. او گفت ، “من سپاسگزار کل فامیل اسرو برای سختکار شان و موفق ساختن آی آر اِن اِس اِس ۱ آی هستم”.

آی آر اِن اِس اِس ۱ آی توقع می رود آی آر اِن اِس اِس ۱ اِچ را عوض کند که اولین از هفت قمر مصنوعی جهت یابی بود که بعد از خرابی ساعات اتمی روبی دیم اش در ماه جنوری ۲۰۱۷ غیر موثر شد. این هفت قمر مصنوعی قسمت نیو آی سی هستند. آی آر اِن اِس اِس ۱ آی آخرین قمر مصنوعی این  مجمعل اکواکب است.

 اسرو اولین هفت قمر مصنوعی جهت یابی – آی آر اِن اِس اِس ۱ اِی تا ۱ جی را بین ماه جولای ۲۰۱۳ و ماه اپریل ۲۰۱۶ براه انداخت. هر دوی آی آر اِن اِس اِس ۱ آی و آی آر اِن اِس اِس ۱ اِچ برای حمایت اضطراری پلان شده اند. آنها لازم شدند وقتیکه تمام سه ساعت اتمی روبی دیم آی آر اِن اِس اِس ۱ اِی در مسیر نکام شده اند.

لذا هر دوی آی آر اِن اِس اِس ۱ آی و آی آر اِن اِس اِس۱ اِچ با ساعت های اتمی درست شده نسب کرده شدند. آنها توسط ۶شرکت هندی تعمیر شدند که در درستی ، آزمایش و شمولیت آنها در بینگلورو شامل بودند.

مسیون آی آر اِن اِس اِس ۱ آی دو  هفته بعد از این براه انداخته شد وقتیکه قمر مصنوعی مخابراتی جی سیت ۶اِی که در ۲۹ مارچ در فضا نسب کرده شد با زمین تماس اش را از دست داد. اسرو اکنون جی سیت ۶ اِی را دریافت نموده است و برای تامین مخابرات کوشش می کند.

دکتر سیوان گفت مجمعل الکواکب نیو آی سی تاریخ را ایجاد خواهد کرد و برای کل جامعیه اپلیکاسیون های جدید فراهم خواهد نمود.

قمر های مصنوعی جهت یابی هردوی اپلیکاسیون های محدود امنیت نظامی  و ملکی برای کمک اداره امنیت و فاجه و  نظارت زمین هوا و دریا خواهد داشت.

پرتاپ مذکور تکمیل ۱۷ سال سخت کار سائینس دانان فضای هندی می باشد. اسرو تکنالوژی جدید بنام فریکشن استر ویلدینگ را اختیار نمود که صلاحیت پیلود گردونه  را بهبود خواهد داد. این مرتبه اشتراک صنعت افزایش داده شد.

اسرو اکنون بر قمر های مصنوعی جهت یابی پیشرفته کار می کند که مرحله دوم پروگرام آی آر اِن اِس اِس را تشکیل خواهد داد. حایز اهمیت است که بجای ساعت های وارد شده قمر های مسنوعی جهت یابی ساعت های اتمی روبدیم تولید شده مرکز اپلیکاسیون های فضای در اجمد آباد خواهد داشت.

هشت ماه آینده برای اسرو چالش آمیز خواهند بود که پلان نسب نه مسیون در فضا در دست دارد.