قوماندان کل قوای بحری میانمار با وزیر دفاع هند ملاقات نمود

امیرالبحر تن آنگ سان قوماندان کل قوای بحری میانمار با نرملا سیتارامن وزیر دفاع هند در دهلی جدید ملاقات نمود. آقای اونگ سان فعلاً در حال یک بازدید چهار روزه از هند است. موصوف با سونیل لامبا رئیس ستاد بحری نیز دیدار کرد. طبق یک بیانیه نشر شده، بازدید مذکور جهت تحکیم و افزایش مناسبات دفاعی دوجانبه مابین هند و میانمار قصد دارد. امیر البحر مذکور از موسسه های بحری در ممبئ و کوچی بعنوان بخشی از برنامه اش بازدید کرد