محکمه دهلی وزیر اسبق زغال سنگ و دو مامور دیگر دولتی را در مورد قضیه زغال سنگ محکوم کرده است

یک محکمه دهلی، وزیر اسبق زغال سنگ اِچ سی گپتا و دو مامور دیگر، اِس کروپا و کِ سی سمریا را به سه سال حبس در مورد قضیه زغال سنگ محکوم کرده است. بعدها، آنها به زندان زیر ۴ سال حبس محکوم شدند. در ۳۰ ام ماه گذشته، محکمه پس از آن در یک پرونده فساد و جرم و جنایت علیه بلوک های زغال سنگ در غرب بنگال یافت. مدیر عامل ویکاس میتلز و قتدرتمند و ویکاس پاتنی و امضا کننده مجاز آن، آنند ملک به مدت ۴ سال حبس به آنها داده شد. محکمه  همچنین شرکت را یک لک روپیه جریمه کرد.