مذاکرات افغانستان و پاکستان از تنش ها تصدیق می کند

نویسنده: پدم سینگ

مترجم: دی دی سوامی  

 پاکستان و افغانستان برای بعمل آوردن مساعی در جهت استفاده بردن از موقعیت جغرافیای شان بخاطر افزایش ارتباط منطقوی و درک نمودن پتانسیل واقعی اقتصادی شان جهت انکشاف اجتماعی و اقتصادی، خاتمه فقر و ناداری  و فلاح و بهبود مردم تصمیم گرفته اند.

آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آقای عمران خان صدراعظم پاکستان مذاکرات تیلفونی داشت. هر دو رهبر روی یک عده مسایل، شامل امور مربوط به صلح، امنیت و سعادت در افغانستان و درمنطقه، تبادل نظرات نمودند.

رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان برای تحکیم روابط دو جانبه و برحالی صلح در افغانستان و در منطقه آسیای جنوبی سوگند خوردند. روابط ما بین اسلام آباد و کابل بعلت شکوک و بی اعتمادی روی اتهامات باهمی حمایت و پناه دهی به جنگجویان که در هردو کشور حملات می نمایند، از سالها خراب هستند.

عمران خان صدراعظم پاکستان گفت که بخاطر مردمان دو کشور هدف رهبری هر دو کشور باید کمک نمودن در تاسیس صلح، افزایش فعالیت های اقتصادی و رشد پیوستگی برای سعادت و خوشحالی منطقوی باشد.

معهذا، بخاطر تاسیس صلح لازم است که پاکستان اقدام بیشتر از درون نگری بگیرد. دولت کابل زیر تهدید متواتر سازمان جاسوسی پاکستانی آی اِس آی و نیز گروه حقانی که از آن بنگاه پاکستانی حمایت و سرپرستی می یابد، قرار دارد. یک عده رویداد های تشدد آمیز در افغانستان رخ داده اند که بوسیله گروه های تروریستی با حمایت و اساس پاکستان انجام داده شده اند.

هند یک کشور خیرخواه و نافع بزرگ مردم افغانستان می بوده است. این کشور برای پروژه های انکشافی با معادل بیش از ۲ بلیون دالر در افغانستان تعهد گرفته است. هند شفاخانه ها، مدرسه ها ، مراکز تربیوی، شاهراه ها و سد ها برای افغانستان بنا کرده است. کارکنان هندی هنگام کار روی این پروژه ها زندگانی شان را نثار کرده اند. هند به محصلین افغانی در پوهنتون های هند نیز بورس ها فراهم می نماید.

 هند دارای این نظریه محکم می باشد که بخاطر برقراری صلح در افغانستان نباید به پروکسی ها در آن کشور جنگ زده اجازه داده شود. پس از زوال طالبان در سال ۲۰۰۱ ، افغانستان یک دموکراسی نازک دارد. این وظیفه همسایگان  افغانستان می باشد که دموکراسی در آن کشور را قوی سازند.

 بر عکس آن، قوای با حمایت پاکستان برای از خط پایین کشیدن پروسه دموکراتیک در افغانستان بار ها  سعی نموده اند. دولت کابل برای مبارزه علیه عناصر تندرو در حدود خاک خوداش طاقت شایسته ندارد. مذاکرات اخیر مابین طالبان و امریکا با میانجی گری پاکستان وضعیت افغانستان را پیچیده تر ساخته می تواند.

صدراعظم پاکستان دعوت اش به رئیس جمهور غنی برای مذاکرات جامع روی تمام مسائل حایز علاقه باهمی را تکرار نمود. مذاکرات اخیر مابین آقای خان و رئیس جمهور غنی چهار روز پس از یک حمله تروریستی از افغانستان که ۳ سرباز پاکستانی سرگرم در بناسازی حصار برسرحد مابین دو کشور  را کشته، صورت گرفته است.

کشمکش و زد و خورد ها مابین قوای افغانستان و پاکستان ادامه دارد. ۷ سرباز پاکستانی وقتی زخمی شدند که در اوایل این ماه، یک گروه سربازان از پایه های افغانی بر عساکر ارتش پاکستان در ناحیه الوارای وزیرستان شمالی حمله کردند.

 در عین زمان، امریکا و طالبان در کوششی برای جلوبردن مساعی صلح در افغانستان و تقاضا از آن گروه شورشی که در مذاکرات جامع داخل افغانستان اشتراک ورزند، در دوحه – قطر یک دور نوین مذاکرات داشته اند. زلمای خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای مذاکرات با رهبران شورشی دارای اساس در پایتخت قطر از تیم امریکایی راهنمایی کرد. آقای خلیل زاد ما قبل مذاکرات  با ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان برای امور سیاسی و رئیس دفتر غیر رسمی آن گروه در دوحه ملاقات نمود.

هند دارای این نظریه می باشد که طالبان یک سازمان  تروریستی است و کدام مذاکرات با آن گروه فقط به مشروعیت آن سازمان تروریستی راه خواهد داد.